jawi


TAKSIR ZAKAT KUNUZ
Nisab semasa : Menurut Imam Shafie dan Imam Hanafi, tidak ada nisab atas harta galian yang ditemui walaupun jumlahnya sedikit.
Segala harta benda (emas dan perak atau seumpamanya) yang tersimpan di dalam bumi dan mempunyai tanda-tanda bahawa ia tersimpan sebelum kedatangan islam sebagai contoh: harta karun
A. Nilai Galian (RM)
B. Kadar Zakat %
C. Jumlah zakat yang dikenakan [A x B] (RM) 
D. Jumlah zakat yang ingin dibayar (RM.)
  Kira 
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  

Info Penting

  • Sila matikan 'pop-up blocker'.
  • Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
  • Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM10.00.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet.
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |