jawi
"Zakat simpanan adalah WAJIB. contoh wang simpanan termasuklah wang yang disimpan di bank , di rumah, di tangan, hutang (yang dijamin dibayar oleh pemiutang) dan lain-lain simpanan."
TAKSIR ZAKAT SIMPANAN
Nisab semasa (RM)
Tempat simpanan
Amaun (RM)
(Contoh kiraan)
Bil Nama bank Jumlah Amaun wajib zakat Kemaskini
 
A.Jumlah keseluruhan simpanan (RM)
B. Kadar zakat
C. Jumlah zakat yang dikenakan (RM)
Jumlah zakat yang ingin dibayar (RM.)
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  

Info Penting

  • Sila matikan 'pop-up blocker'.
  • Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
  • Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM10.00.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet.
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |