jawi
TAKSIR ZAKAT PERAK
Nisab semasa (RM)
A. Nilai 1 gram perak (RM)
Jika cukup atau melebihi 595 gram baru dikenakan zakat.
B. Berat perak (dalam gram) gram
C. Harga mengikut berat [A x C] (RM)
D. Kadar zakat
E. Jumlah zakat yang dikenakan (RM) 
  Jumlah zakat yang ingin dibayar (RM.)
  Kira  
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  

Info Penting

  • Sila matikan 'pop-up blocker'.
  • Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
  • Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM10.00.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet.
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |