jawi
TAKSIR ZAKAT PERAK
Nisab semasa (RM)
A. Nilai 1 gram perak (RM)
Jika cukup atau melebihi 595 gram baru dikenakan zakat.
B. Berat perak (dalam gram) gram
C. Harga mengikut berat [A x C] (RM)
D. Kadar zakat
E. Jumlah zakat yang dikenakan (RM) 
  Jumlah zakat yang ingin dibayar (RM.)
  Kira  
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  
Info Penting
- Sila matikan 'pop-up blocker'
- Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
- Kadar Zakat Fitrah bagi tahun ini (1440) adalah sebanyak RM 7.00 untuk Beras Super Special Tempatan, RM 14.00 untuk Beras Super Import dan RM 21.00 untuk Beras Basmathi
- Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM 10.00
- Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |