jawi


TAKSIR ZAKAT EMAS SIMPANAN
A. Nilai 1 gram emas (RM)
Jika cukup 85 gram atau lebih, baru dikenakan zakat
B. Berat emas (dalam gram)  gram
C. Tolakan: Berat batu permata (dalam gram)  gram
D. Jumlah  gram
E. Harga mengikut berat [A x D] (RM)
F. Kadar zakat
G. Jumlah zakat yang dikenakan (RM)
  Jumlah zakat yang ingin dibayar (RM.)
(Contoh kiraan) Kira  
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  

Info Penting

  • Sila matikan 'pop-up blocker'.
  • Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
  • Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM10.00.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet.
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |