jawi
TAKSIR ZAKAT KWSP
Kadar nisab semasa (RM)
A. Jumlah yang dikeluarkan (RM)
B. Kadar zakat
C. Jumlah zakat yang dikenakan (RM)
Jumlah zakat yang ingin dibayar (RM.)
(Contoh kiraan) Kira  
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  
Info Penting
- Sila matikan 'pop-up blocker'
- Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
- Kadar Zakat Fitrah bagi tahun ini (1440) adalah sebanyak RM 7.00 untuk Beras Super Special Tempatan, RM 14.00 untuk Beras Super Import dan RM 21.00 untuk Beras Basmathi
- Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM 10.00
- Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |