jawi


TAKSIR ZAKAT TERNAKAN KAMBING / BIRI-BIRI
*Nisab bagi kambing/biri-biri apabila mencukupi 40 ekor dan ke atas
A. Bilangan ternakan ekor
B. Harga seekor (RM) kambing/biri-biri
C. Jumlah zakat dikenakan (ekor) ekor kambing/biri-biri
D. Jumlah dikenakan zakat (RM)
  Jumlah Ingin Bayar (RM.)
(Contoh kiraan) Kira 
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

Info Penting

  • Sila matikan 'pop-up blocker'.
  • Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
  • Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM10.00.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet.
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |