jawi


TAKSIR ZAKAT TERNAKAN LEMBU / KERBAU
*Nisab bagi lembu/kerbau apabila mencukupi 30 ekor dan ke atas
A. Bilangan ternakan* ekor
B. Jumlah zakat dikenakan (ekor) ekor tabi' (jantan berumur setahun lebih)
ekor musinnah (betina berumur dua tahun lebih)
C. Harga seekor (RM) Jantan
    Betina
D. Jumlah dikenakan zakat (RM)
E. Jumlah Ingin Bayar (RM.)
(Contoh kiraan) Kira  
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

Info Penting

  • Sila matikan 'pop-up blocker'.
  • Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
  • Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM10.00.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet.
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |