jawi


TAKSIR ZAKAT PADI (KAEDAH A) - KIRAAN MENGIKUT JUMLAH HASIL
Nisab zakat padi adalah sebanyak  Kg
A. Jumlah hasil (RM)
B. Kadar zakat
C. Jumlah zakat yang dikenakan
[A x B] (RM)
  Kira  
TAKSIR ZAKAT PADI (KAEDAH A) - KIRAAN MENGIKUT BERAT
Nisab zakat padi adalah sebanyak  Kg
A. Berat tanaman  Kg
B. Harga padi semasa (RM)  per Kg
C. Harga subsidi semasa (RM)  per Kg
D. Jumlah harga [Harga Padi + Harga Subsidi] (RM)  per Kg
E. Hasil Padi (RM)
F. Jika terdapat insentif* (RM)
G. Hasil Padi + Insentif (RM)
H. Kadar zakat
I. Jumlah zakat yang dikenakan (RM)
Jumlah zakat yang ingin dibayar (RM.)
Zakat bagi tanaman padi 2 kali setahun :
Bagi petani yang mengusahakan tanaman padi 2 kali setahun,
maka diwajibkan zakat jika cukup nisabnya bagi setiap tuaian,
jika tidak hendaklah dicampurkan kepada hasil tuaian musim kedua untuk dikira.
Kira  
(Contoh kiraan)
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  

Info Penting

  • Sila matikan 'pop-up blocker'.
  • Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
  • Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM10.00.
  • Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet.
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |