jawi


TAKSIR ZAKAT PADI (KAEDAH A) - KIRAAN MENGIKUT JUMLAH HASIL
Nisab zakat padi adalah sebanyak  Kg
A. Jumlah hasil (RM)
B. Kadar zakat
C. Jumlah zakat yang dikenakan
[A x B] (RM)
  Kira  
TAKSIR ZAKAT PADI (KAEDAH A) - KIRAAN MENGIKUT BERAT
Nisab zakat padi adalah sebanyak  Kg
A. Berat tanaman  Kg
B. Harga padi semasa (RM)  per Kg
C. Harga subsidi semasa (RM)  per Kg
D. Jumlah harga [Harga Padi + Harga Subsidi] (RM)  per Kg
E. Hasil Padi (RM)
F. Jika terdapat insentif* (RM)
G. Hasil Padi + Insentif (RM)
H. Kadar zakat
I. Jumlah zakat yang dikenakan (RM)
Jumlah zakat yang ingin dibayar (RM.)
Zakat bagi tanaman padi 2 kali setahun :
Bagi petani yang mengusahakan tanaman padi 2 kali setahun,
maka diwajibkan zakat jika cukup nisabnya bagi setiap tuaian,
jika tidak hendaklah dicampurkan kepada hasil tuaian musim kedua untuk dikira.
Kira  
(Contoh kiraan)
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  
Info Penting
- Sila matikan 'pop-up blocker'
- Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
- Kadar Zakat Fitrah bagi tahun ini (1440) adalah sebanyak RM 7.00 untuk Beras Super Special Tempatan, RM 14.00 untuk Beras Super Import dan RM 21.00 untuk Beras Basmathi
- Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM 10.00
- Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |