jawi


TAKSIR ZAKAT UNTUNG RUGI
Nisab semasa (RM)
A.Hasil / Jualan / Perolehan  
  Hasil / Jualan / Perolehan untuk setahun (RM)
B.Belanja / Kos  
  Tolak: Belanja / Kos untuk setahun (RM)
C. Keuntungan bersih setahun [A - B]  
  Jumlah keuntungan bersih setahun (RM)
D. Kadar zakat
E. Jumlah yang dikenakan zakat [C x D] (RM)
Jumlah ingin bayar (RM)
(Contoh kiraan) Kira  
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  
Info Penting
- Sila matikan 'pop-up blocker'
- Waktu Operasi bayaran Online adalah 24 jam.
- Kadar Zakat Fitrah bagi tahun ini (1440) adalah sebanyak RM 7.00 untuk Beras Super Special Tempatan, RM 14.00 untuk Beras Super Import dan RM 21.00 untuk Beras Basmathi
- Bayaran minima zakat harta adalah sebanyak RM 10.00
- Bayaran maksima bergantung kepada had maksima yang anda telah tentukan bagi menggunakan Perbankan Internet
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |