jawi

"Hukum membayar fidyah adalah WAJIB. Dengan membayar fidyah tidak bermaksud mereka tidak perlu lagi menggantikan puasanya kerana puasa tersebut tetap wajib digantikan mengikut bilangan hari yang telah ditinggalkannya.
Pengiraan fidyah di Negeri Kedah adalah mengikut kaedah pengiraan gandaan. Jika anda tidak mampu dibenarkan untuk mengambil kaedah pengiraan tanpa gandaan."
TAKSIR FIDYAH
Harga Beras Secupak
1. Bilangan hari, puasa yang ditinggalkan
2. Bilangan tahun, puasa yang ditinggalkan
Kira  
FIDYAH KAEDAH GANDAAN
  Jumlah fidyah yang harus dibayar (cupak)
Jumlah dikenakan fidyah= jumlah cupak x kadar fidyah (RM)
FIDYAH KAEDAH TANPA GANDAAN
  Jumlah fidyah yang harus dibayar (cupak)
Jumlah dikenakan fidyah= jumlah cupak x kadar fidyah (RM)
Jumlah Ingin Bayar (RM..)
Sila Pilih :

Sila Pilih Bank :

  
"Fidyah ialah denda keatas seorang yang telah baligh kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu atau pun sengaja melewatkan puasa ganti (qada') bulan Ramadhan."
  1 800 88 1740       |         aduan@zakatkedah.com       |