ZAKAT PERNIAGAAN (MODAL KERJA)

Tahun

RM


A. Aset Perniagaan


RM
RM
RM

B. Tolak : Pelarasan aset semasa


RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

C. Tambah : Pelarasan liabiliti semasa


RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

D. Jumlah lebihan aset [liabiliti] selepas pelarasan [A - B + C]


RM

E. peratus pemilikan saham muslim


%

E. Jumlah lebihan aset selepas peratusan saham muslim [D x E%]


RM
RM