ZAKAT PENDAPATAN KAEDAH A (DENGAN TOLAKAN)

RM

RMTolakan perbelanjaan yang dibenarkan (setahun)RM
Orang
RM
RM
RM
RM