ZAKAT EMAS (PERHIASAN)

Tahun

RM

Gram
Gram# Kategori
Emas
Peratus
Ketulenan
Berat
Emas
Berat
Batu Permata
Berat
Keseluruhan
Berat
Emas Tulen


Gram
Gram
Gram
RM
RM