Nisab Semasa

(EMAS) RM27,682.96
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM325.68