Nisab Semasa

(EMAS) RM21,537.67
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM253.38