Nisab Semasa

(EMAS) RM21,155.12
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM248.88