Nisab Semasa

(EMAS) RM22,612.24
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM266.03