Nisab Semasa
(EMAS) RM14,526.50
(PERAK) RM1,190.44
Harga Emas Semasa RM170.90
Kira Dan Bayar Zakat Secara Online
Bayar Zakat Secara Online
Kira Dan Bayar Fidyah Secara Online
Bayar Fidyah Secara Online
Bayar Fitrah Secara Online
Potongan Gaji Melalui Skim Barakah
 LOGIN INDIVIDU / MAJIKAN / EJEN AMIL  


    DAFTAR INDIVIDU

    DAFTAR MAJIKAN


SEMAKAN INDIVDU

SEMAKAN MAJIKAN

  1 800 88 1740       |         jom@zakatkedah.com       |