Nisab Semasa

(EMAS) RM26,319.21
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM309.64