Nisab Semasa

(EMAS) RM20,402.25
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM240.03