Nisab Semasa

(EMAS) RM22,254.80
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM261.82