Nisab Semasa

(EMAS) RM20,345.24
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM239.36